Emotief Healing en Coaching- Reconnective Healing®-
The Reconnection®- Overijssel
EMOTIEF IMPULS-TRANSFORMATIECOACHING

log12

Privacyverklaring

Emotief (Healing en Coaching)
Wim Sonneveldstraat 10
7558LV Hengelo(OV)
tel. 0613123808
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Emotief
Wim Sonneveldstraat 10
7558LV Hengelo(OV)
tel. 06-13123808
0613123808
https://www.emotief-healingencoaching.nl

Marjo Schilstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Emotief (Healing en Coaching), zij is te bereiken via marjoschilstra@emotief-Healingencoaching.nl en tevens telefonisch.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Emotief (Healing en Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marjoschilstra@emotief-healingencoaching.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Emotief (Healing en Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Emotief (Healing en Coaching) analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Emotief (Healing en Coaching) volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
- Emotief (Healing en Coaching)verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Emotief (Healing en Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor een nieuwsbrief, acties of webinars geldt, zolang jij je niet uitschrijft of de nieuwsbrief eindigt, blijf je ingeschreven. Je kunt je met één klik altijd afmelden. Voor de belastingdienst hebben we een wettelijke bewaartermijn van minstens 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Emotief (Healing en Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Emotief (Healing en Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een boekhouder die de factuurgegevens verwerkt en zoals je bij de cookieverklaring kunt lezen ook om bedrijven die de nieuwsbrieven verwerken e.d.

Voor afspraken per Zoom Call of andere internet calls geldt dat er alleen wordt gewerkt met aanbieders met ‘End to end encryptie’. Dat is het hoogst mogelijke beveiligingsniveau. Een kanttekening moet worden gegeven dat er in deze huidige tijd nooit absolute garanties kunnen worden gegeven. Het bedrijf of bedrijven waarmee wij werken voldoen met deze ‘End to end encryptie’ wel aan de hoogst mogelijke veilige standaard tegen meeluisteren door derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Emotief (Healing en Coaching) gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.
We gebruiken cookies om onze website gemakkelijker te laten functioneren, te registreren dat je onze website bezoekt en deze kun je eventueel uitschakelen. Wij kunnen je dan misschien geen voordelige aanbiedingen meer doen via advertenties.

Als je een vraag hebt op onze website of als je een afspraak maakt, gebruiken we de door jou ingevulde gegevens om je een bevestiging of antwoord te sturen. We gebruiken deze niet om je per email te benaderen voor aanbiedingen, tenzij jij je inschrijft voor de nieuwsbrief en daarvoor nadrukkelijk toestemming geeft.

-Voor de nieuwsbrief maken we gebruik van MailBlue een Nederlandse dochter van het Amerikaanse bedrijf Active Campaign
-Onze Websitehost is ONE.Com
-Onze landingspaginahost is Adpage.
-Eventueel kunnen we Google Analytics gebruiken maar dan de geanonimiseerde versie.
-Wij gebruiken de Facebook pixel en delen informatie met Facebook om je bijvoorbeeld relevante aanbiedingen te kunnen doen d.m.v. retargeting advertenties en gebruiken de informatie ook o.a. om lookalike profielen op Facebook aan te kunnen maken.

Met al deze partijen sluiten wij een verwerkersovereenkomst af.

Op de site van The European Interactive Digital Advertising Aliance zie je wat je kunt doen om bepaalde cookies, trackers e.d. uit te schakelen.

-www.youronlinechoices.eu
-voor Google advertentiesettings: Googleadssetings.com

-Het is ook mogelijk om je browserinstellingen aan te passen om trackers en cookies te beperken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Emotief (Healing en Coaching).

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marjoschilstra@emotief-healingencoaching.nl.

Als het gaat om wat er is geregistreerd tijdens je praktijkbezoek kun je ook bellen naar 0613123808. Alleen je factuurgegevens en andere belastingplichtige gegevens kunnen niet verwijderd worden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Emotief (Healing en Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via marjoschilstra@emotief-healingencoaching.nl

Gegevens die je in onze praktijk aan huis doorgeeft blijven alleen schriftelijk bewaard achter slot en grendel en bevatten geen gezondheidsinformatie, alleen eventueel positieve ervaringen met Reconnective Healing en/of The Reconnection en Emotief (Impuls-Transformatie)coaching.

Alleen Marjo Schilstra heeft toegang tot deze informatie. Alle verdere door jou mondeling verstrekte gegevens over je eventuele gezondheid en dergelijke, komen niet op papier te staan, behalve in jouw eventuele eigen journaal over je vooruitgang dat je zelf mee naar huis neemt.© 2014-2022 Marjo Schilstra:Emotief-healingencoaching.nl, Emotief-healingencoaching.com en Emotief.com, Kvknr:60626267
btw nummer NL001923837B40
algemene voorwaarden
en disclaimer
Privacyverklaring
en cookieverklaring